MENU
Notice to Filipinos traveling to China
The Embassy of the Philippines informs all Filipinos traveling to China that, the Ministry of Public Security, in accordance with the Entry and Exit Administration Law of the People’s Republic of China, will start implementing the collection of fingerprints of foreigners aged 14 years old to 70 years old at all international ports of China starting this year.
Thank you.
Paalala sa mga Pilipinong tutungo sa Tsina
Ipinababatid ng Embahada ng Pilipinas na ang Ministry of Public Securityng Tsina ay magpapatupad simula sa kasalukuyang taon ng pagkuha ng mga fingerprint ng mga dayuhang may edad 14 hanggang 70 na papasok sa iba’t ibang paliparan at daungan sa Tsina.  Ang patakaran na ito ay ipinapatupad alinsunod sa Entry and Exit Administration Law ng Tsina.
 
Maraming salamat po.

ASEAN2017

ASEAN2017

ASEANSTATEMENTS

ASEANEWS

ASEANREGISTER

ASEAN 2017 Updates