MENU

Pinapa-alalahanan ng Pasuguan ng Pilipinas ang lahat ng ating mga kababayan sa Beijing at sa mga karatig bayan at probinsyang napapaloob sa juridiksyon nito, lalong-lalo  na sa mga nagnanais mag-apply ng visa o residence/work permits sa ibang bansa, na maging masusi at ma-ingat sa paglapit sa mga indibidwal o pangkat na nagpapanggap na kinatawan ng immigration law firm, visa travel company, governmental agency o organization na makakatulong sa pag-kuha ng nasasabing visa o residence/work permits. Ang paalalang ito ay ipinapaabot sa harap ng lumalaganap na kaso ng scam o pangloloko sa pamamagitan ng modus operandi na ito. 

            Mangyaring sumangguni sa Pasuguan sa karagdagang katanungan tungkol dito.

            Maraming salamat.

           

            30 July 2018   

ASEAN2017

ASEAN2017

ASEANSTATEMENTS

ASEANEWS

ASEANREGISTER

ASEAN 2017 Updates